Herb
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Wymagane jest uaktualnienie wtyczki Flash Player.
Gmina Piława Górna z siedzibą, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna tel.:  74 832 49 10, fax: 74 837 13 86, email: um@pilawagorna.pl NIP: 882-10-08-231
Certyfikat ISO Ważne adresy Elektroniczna Skrzynka Podawcza BIP

Dostep do informacji publicznej

 

Dostęp do informacji publicznej

Każdemu obywatelowi przysługuje prawo do informacji publicznej. Jest ona udostępniana w różnych formach, poprzez: ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej, umożliwienie wstępu na posiedzenie organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępnianie materiałów audiowizualnych i teleinformatycznych dokumentujących te posiedzenia oraz wyłożenie, wywieszenie dokumentów.

Informacje nieudostępnione w BIP-ie

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, jest udostępniana na wniosek  - załącznik nr 1

Informacja publiczna, która może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Ograniczenie prawa do informacji publicznej

Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu: w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę. Takie wyjątki od   zasady generalnej jawności życia publicznego stanowią: prawo do ochrony prywatności, ochrona danych osobowych, tajemnica państwowa, tajemnica służbowa, inne tajemnice  prawnie chronione, np. skarbowa, statystyczna, przedsiębiorcy, bankowa. 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Każdemu obywatelowi przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej. 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części w celach komercyjnych lub niekomercyjnych,   innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

Każdemu obywatelowi przysługuje prawo do ponownego wykorzystania informacji publicznej. 

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części w celach komercyjnych lub niekomercyjnych,   innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji publicznej:

  1. Powtórne wykorzystywanie informacji udostępnionej      na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Piławie Górnej (http://bip.um@pilawagorna.pl) lub zamieszczonej w serwisie internetowym      Urzędu Miasta (www.pilawagorna.pl) jest bezpłatne.
  2. Podmioty ponownie wykorzystujące informacje udostępnione przez Urząd Miasta w Piławie Górnej na ww. stronach      internetowych zobowiązane są do: • podania źródła ich pochodzenia      (wskazania strony, z której informacje zostały pozyskane), • dalszego udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnej formie, • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.
  3. Informacje publiczne spełniające cechy utworu w  rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach      pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których należą w szczególności: koncepcje architektoniczne, projekty budowlane, operaty szacunkowe, plakaty, foldery, materiały promocyjne, logotypy, filmy itp. mogą być udostępniane w celu ponownego wykorzystywania tylko w zakresie, w jakim  Urząd Miasta w Piławie Górnej dysponuje autorskimi prawami majątkowymi do wyżej wymienionych utworów.
  4. Urząd Miasta w Piławie Górnej nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie informacji publicznej w sposób      naruszający obowiązujący porządek prawny.
  5. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w ww. formie, jest przekazywana na wniosek o ponowne wykorzystanie  informacji publicznej – załącznik nr 2
  6. Jeśli przygotowanie informacji publicznej w      sposób wskazany we wniosku będzie wymagało poniesienia dodatkowych      kosztów, Urząd Miasta w Piławie Górnej może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji w celu ponownego wykorzystania. W takim przypadku ewentualne opłaty i warunki powtórnego wykorzystania informacji zostaną      określone indywidualnie i przekazane wnioskodawcy.
  7. Podstawa prawna: ustawa o dostępie do informacji      publicznej z dnia 6 września 2001r. /Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm./

 Załączniki - pobierz>>

UM Piława Górna
26 lipca 2017
poprzedni miesiąc następny miesiąc
pn wt śr czw pt so nd
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
imieniny
Anny, Mirosławy, Joachima
Subskrypcja
Jeżeli chcesz być informowany o aktualnościach w serwisie, podaj swój adres e-mail.
Subskrypcja - dopisz - wypisz
Jesteś naszym
 533439 
gościem
Gmina Piława Górna z siedzibą, ul. Piastowska 69, 58-240 Piława Górna tel.:  74 832 49 10, fax: 74 837 13 86, email: um@pilawagorna.pl NIP: 882-10-08-231
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI